[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”3″ bottom_padding=”3″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading]Ilauyuut[/vc_custom_heading][vc_column_text]Ilauyuinnait qaritauyakkut pulaarvinga piqaqtuq tamainnik ihariagiyat ilihimagiaqni ilauninnganut Nunavut Pulaarniqmut unalu naunaitkutanik ikayuutikhaniklu pinahuarutiniklu piinariayarnik. Una qaritauyakkut pulaarvinga pipkaidjutaatit ukuninnga:

  • Piinarialaqigiami iliuraqlugillu qaritauyaqmit pulaarvinganit tamaita titiqqat apirhuutit ihariagiyauyuq pihimagiami ilauniit uumunnga Nunavunmi Pulaarniq
  • Ihuarhigiaqni nanminiriyat naunaitkutanganik ilauyullu titiraqhimayuq takunnaqtumi uumani www.nunavuttourism.com
  • Pilutit naunaitkutanik ilihaidjutikhamut pivikhaqautinik aadlaniklu qanuriliurutiniaqtaanik
  • Piinarialaqilugit Ukiuq Tamaat Unniutjutinik, Katimayut katimadjutingit aadlallu akhuurutauyut naunaitkutanik
  • Piinarialaqilugit hivayautingit naunaitkutat Katimayiuyunut ukununngalu Nunavut Pulaarniqmut havaktinginnut … amihuniklu!

Apirhuutiqaqqit? Uqaqatigilugu Tukimuaqtivut Ilauyunut Pulaaqtunullu Ikayuutikhat hivayautikku akiittukkut uumani 1-866-687-8233 qaritauyakkulluuniit uumani members@nunavuttourism.com.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top